CHECK DRAAGT BIJ AAN LEEFBARE STEDEN

Met deze maatregelen draagt Check nog verder bij aan de leefbaarheid van de publieke ruimte

Het inzetten van deelscooters in steden heeft aantoonbaar impact op het verminderen van autobezit en -gebruik. Auto's worden door deelscootergebruikers minder snel aangeschaft¹ en 1 op de 3 gemaakte ritten met een deelscooter zou anders met de auto gemaakt zijn². Waar een auto gemiddeld 1.3 personen per dag verplaatst, vervoert een deelscooter gemiddeld 8 mensen per dag terwijl het 6 keer minder ruimte in beslag neemt dan een auto. Daarnaast zorgt gedeeld elektrisch vervoer voor een schonere lucht, een stillere omgeving en een verbeterde bereikbaarheid. Om de leefbaarheid van de publieke ruimte nog verder te verbeteren neemt Check een aantal aanvullende maatregelen.

Check laat alleen volwassenen met een geldig autorijbewijs toe Enkel volwassenen (18+) met autorijbewijs kunnen gebruik maken van Check. Dit wordt geverifieerd door Onfido, een bedrijf dat identiteiten door middel van kunstmatige intelligentie met 99,9% zekerheid kan vaststellen. Op deze manier wordt geborgd dat alleen potentiële (toekomstige) autobezitters de scooters kunnen gebruikers, en dat de de gebruikers weten hoe ze op een veilige manier kunnen deelnemen aan het verkeer.

Check creëert bewustzijn omtrent correct parkeergedrag Check heeft een continue campagne actief per e-mail en in de app voor nieuwe gebruikers om hen te wijzen op het belang van netjes parkeren in de stad. Naast deze communicatie heeft Check, in samenwerking met ANWB, een online deelscootercursus ontwikkeld om correct gebruik van scooters te kunnen toetsen.

Beloning van goed gedrag door Coins Check heeft het beloningsprogramma Coins ontwikkeld. Alle gebruikers doen automatisch mee. Bij 10 Coins ontvangt een gebruiker 10 gratis rijminuten. Voor de aanvang van een rit kan een gebruiker beoordelen hoe de scooter geparkeerd staat. Door een beoordeling te geven ontvangt de gebruiker een Coin. In het geval een een positieve beoordeling ontvangt de vorige gebruiker ook een Coin. Met deze aanmoediging loont het voor gebruikers om na te denken over hun parkeergedrag. In het geval van een negatieve beoordeling wordt de melding doorgezet naar het Support team. Die beoordelen de parkeersituatie nog een keer. Als er inderdaad sprake is van een verkeerd geparkeerde scooter ontvangt de laatste gebruiker een waarschuwing en, in het geval van relocatie, een boete van 50 euro. Zes maanden na de introductie van het Coins programma zijn de parkeerklachten met 35% afgenomen.

Handhaven bij ongewenst gedrag: 3 strikes? You’re out Een foutparkeerder wordt bij 3 waarschuwingen binnen een half jaar voor 3 maanden van het platform geweerd. Als Check bij een waarschuwing de scooter handmatig moet verplaatsen worden de kosten à €50 op de klant verhaald.

Snelle actie door permanente bemanning in de stad In alle steden waar Check actief is werken zeven dagen per week eigen werknemers om de kwaliteit van scooters te waarborgen en een goede oplossing voor overlast te realiseren. Check streeft ernaar om scooters altijd binnen 4 uur te verplaatsen wanneer deze voor (extreme) overlast zorgt.

Een overlast melding maken kan gemakkelijk Check zet, onder andere door de vier maatregelen hierboven, in op het voorkomen van overlast. In 99.8% van de ritten gaat dit goed. In de andere 0.2% van de gevallen maakt Check het eenvoudig voor omwonenden en gebruikers om een melding te maken via de app, chat, e-mail, social media (Instagram en Facebook), het online meldingsformulier of door de QR-code op de scooter (Amsterdam). Check reageert gemiddeld binnen 3 minuten op een melding en kan hierdoor adequaat een oplossing creëren. De meeste klachten worden direct opgelost met de melder. In de andere gevallen sturen wij een medewerker.

Samenwerking met lokale autoriteiten Check werkt nauw samen met lokale handhaving en politie. Hierdoor worden meldingen snel en adequaat doorgegeven en opgelost.

Servicegebied optimalisatie op basis van meldingen Check analyseert gebieden waar veel klachten optreden. Deze klachten worden meegenomen bij de optimalisatie van het servicegebied.

Stilstaande scooters minimaliseren Uit ervaring blijkt dat langer stilstaande e-scooters vaker tot overlast leiden. Met het Coins programma worden automatisch Coins toegewezen aan scooters die voor een langere periode stilstaan. Hierdoor worden ze aantrekkelijker voor gebruikers om een rit op te maken en wordt langdurige stilstand voorkomen.

Technologische ontwikkelingen: no-parking zones Check heeft no-parking zones geïntroduceerd. Buiten het servicegebied (een digitaal omlijnde kaart) een rit beëindigen is technologisch gezien niet mogelijk. Een rit pauzeren kan wel buiten het servicegebied. In no-parking zones is het niet mogelijk om een rit te beëindigen of te pauzeren.Op deze manier worden deelscooters überhaupt niet aangeboden in no-parking zones.

Naast bovenstaande initiatieven is Check continu bezig om op basis van

  1. gedragsverandering;
  2. technologische ontwikkelingen;
  3. handhaving; en
  4. afstemming met gemeenten haar propositie aan te passen zodat deze naadloos integreert in de steden waar Check actief is. Op deze manier dragen we bij aan de makkelijkste weg door de stad voor iedereen. Check staat altijd open voor suggesties of maatschappelijke initiatieven om gezamenlijk steden meer leefbaar te maken. Heb je een idee dat je graag wilt delen? Neem contact op met support@ridecheck.app.

¹https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10663645/1/09012f97803c19b5
²https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/deelvervoer/Jaarrapportage-deeltweewielers-Rotterdam-2020.pdf

Vragen of problemen? Stuur ons een e-mail op support@ridecheck.app. We komen zo snel mogelijk bij je terug.

Check Technologies B.V.
COOKIES. LEKKER TOCH.

Met functionele- en analytische cookies maken wij onze website toegankelijker voor jou als gebruiker. Moeten we alleen even toestemming voor vragen. Kom je er niet uit? Check hier ons privacybeleid.